Latvijas Pasta nekustamie īpašumi

Nomai nododamie īpašumi Pārdodamie īpašumi
"Ainas", Mazzalves pagasts
Neretas novads
Platība:1889 m2
Austrumu iela 9-1, Vilces pagasts
Jelgava
Platība:73.9 m2
Kosmonautu iela 14
Varakļānu novads
Platība:1505 m2
„Pasta nodaļa”, Vainova
Rēzeknes novads
Platība:487 m2
Tirgus laukums 13, Subates pagasts
Ilūkstes novads
Platība:609 m2
Rēzeknes iela 18, Stoļerova
Rēzeknes novads
Platība:603 m2
"Rotas-2"
Tērvetes novads
Platība:311 m2
Piliskolns, Rikavas pagasts
Rēzeknes novads
Platība:1130 m2
„Piesaules”, Dzelzavas pagasts
Madonas novads
Platība:870 m2
Balbiši, Ozolaines pagasts
Rēzeknes novads
Platība:2520 m2
Meldru iela 7
Varakļānu novads
Platība:678 m2
„Mazbrūveri”
Ventspils novads
Platība:5000 m2
Baznīcas iela 8, Lubāna
Lubānas novads
Platība:640.5 m2
Rūpnīcas iela 3, Liepas pagasts
Priekuļu novads
Platība:706 m2
Mutalapova iela 19
Aglonas novads
Platība:2000 m2
„Bitnieki - 2”
Ventspils novads
Platība:154.88 m2
Bārtas pagasts
Grobiņas novads
Platība:4600 m2
"Niedres", Balgales pagasts
Talsu novads
Platība:39.7 m2